ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

XTIME BASIC - 01 NĂM

2,000,000 VNĐ

XTime dành cho các Doanh nghiệp dưới 50 nhân sự.
Tích hợp công nghệ AI thông minh.
Phần mềm sử dụng đơn giản, dễ dàng.
Quản trị nhân sự bằng ngôn ngữ tự nhiên, không cần nghiệp vụ.