Dễ dàng kiểm soát thời gian – Quản lý tối đa hiệu quả công việc. Theo dõi được thời gian làm việc và thời gian chấm công của nhân viên trực tiếp trên app điện thoại. Quản lý KPI vô cùng thông minh.

3,000,000 VNĐ

XTime dành cho các Doanh nghiệp dưới 200 nhân sự.
Tích hợp công nghệ AI thông minh.
Phần mềm sử dụng đơn giản, dễ dàng.
Quản trị nhân sự bằng ngôn ngữ tự nhiên, không cần nghiệp vụ.

Dễ dàng kiểm soát thời gian – Quản lý tối đa hiệu quả công việc. Theo dõi được thời gian làm việc và thời gian chấm công của nhân viên trực tiếp trên app điện thoại. Quản lý KPI vô cùng thông minh.

2,000,000 VNĐ

XTime dành cho các Doanh nghiệp dưới 50 nhân sự.
Tích hợp công nghệ AI thông minh.
Phần mềm sử dụng đơn giản, dễ dàng.
Quản trị nhân sự bằng ngôn ngữ tự nhiên, không cần nghiệp vụ.
 

Dễ dàng kiểm soát thời gian – Quản lý tối đa hiệu quả công việc. Theo dõi được thời gian làm việc và thời gian chấm công của nhân viên trực tiếp trên app điện thoại. Quản lý KPI vô cùng thông minh.

0 VNĐ

Phiên bản đặc biệt, có các tính năng đặc thù.
Các tính năng sẽ được thiết kế riêng.
Tích hợp công nghệ AI thông minh.
Phần mềm sử dụng đơn giản, dễ dàng.
Quản trị nhân sự bằng ngôn ngữ tự nhiên, không cần nghiệp vụ.

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP

Ms. Phạm Huế

Hỗ trợ phần mềm

   0967274262

   huept@xsoft.com.vn

Zalo


Ms. Phạm Huế

Ms. Ngọc Anh

Hỗ trợ phần mềm

   0973167235

   anhdtn@xsoft.com.vn

Zalo


Ms. Ngọc Anh